Cursusinformatie

Uitdeuken zonder spuiten is een uitdeuktechniek die een enorme kosten- en milieubesparing oplevert voor autobedrijven, lease- en verzekeringsmaatschappijen en natuurlijk de particulier. Opdrachtgevers in de autoherstelbranche verwachten van reparateurs dat zij de techniek in huis hebben of inhuren.

Een goede basis is onmisbaar om de techniek goed in de vingers te krijgen. Wordt de basis overgeslagen, dan mist de cursist elementaire kennis om een uitstekende Restyle® vakman te worden.  Daarom geven wij een volledige cursus van drie weken waarin dag in, dag uit wordt geoefend. Want de kracht ligt in de herhaling.

Lesprogramma

week 1 Kennismaken, korte uitleg, demonstratie en start met plaatsbepalingsoefeningen. De rest van de week staat in het teken van oefeningen in liggende delen tot het bepalen van de exacte plaats. Hierbij staat het werken met lichtbanen en het leren kijken van verschillende kanten centraal.

week 2 Na het goed doorlopen van de stappen in week 1 gaat de cursist verder met het toepassen van de techniek bij het herstellen van kleine deukjes in liggende delen. Daaropvolgend dezelfde stappen maar dan voor deukjes in de spanten van liggende delen. In de loop van de week worden de deukjes groter tot maximaal de grootte van een 2 euromunt.

week 3 In de laatste week worden de staande delen zoals portieren behandeld. In deze delen komt tenslotte het snelst een deukje. Ook hierbij wordt de grootte van deukjes langzaam opgebouwd en ook worden de moeilijker te bereiken plaatsen behandeld zoals achter verstevigingsbalken. Wanneer de cursist tijdig deze stappen onder de knie heeft, wordt hij in de gelegenheid gesteld om de laatste dag echte deukjes te herstellen in een auto.

Tijdens de training doorloopt elke cursist in zijn eigen tempo de lesstof. Per cursist kan er verschil zijn in de snelheid van het opnemen van de verschillende stappen. Een stap verder gaan als de cursist de stap daarvoor nog niet voldoende onder de knie heeft, werkt averechts.

Gereedschap

Wij verzorgen de training exclusief gereedschap. Dit omdat binnen veel bedrijven al een set gereedschap aanwezig is. Op verzoek kunnen wij een complete set gereedschap leveren. Een complete set bestaande uit 25 delen is al leverbaar vanaf € 1.500,-- (exclusief BTW).

Lestijden

maandag tot en met donderdag van 07.30 - 15.45 uur en vrijdag van 07.00 - 15.30 uur

Adres locatie

Boekel 35, 1921 CE  Akersloot

Kosten

Per training kunnen 4 cursisten deelnemen zodat wij maximale aandacht aan iedere cursist kunnen geven. De training duurt drie weken en kost per cursist € 2.950,-- (exclusief BTW). Bij deze kosten zit ook de koffie, thee en lunch inbegrepen. Bij het behalen van het juiste kwaliteitsniveau ontvangt de cursist een trainingscertificaat. Zijn er minder dan 4 inschrijvingen voor een training behouden wij ons het recht voor de training te annuleren.

Gebruik van de naam Restyle®

Het is niet bij de training inbegrepen om na afloop de naam Restyle® uitdeuken zonder spuiten te gebruiken. Restyle® Nederland is houder en exclusief gerechtigde van het merk Restyle® uitdeuken zonder spuiten. Dit merk hebben wij op 17 februari 1994 onder nummer 545257 gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau.